Wykroczenia przeciwko osobie

 
“Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821; zm.: poz. 1238 wykroczenia przeciwko osobie, art. 104 kto skłania małoletniego lub osobę bezradną lub pozostającą w stosunku zależności do niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
 
Z kolei art.105 mówi o naruszaniu obowiązków władzy rodzicielskiej, kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza się popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 
Z kolei jeśli czyn ten popełniła osoba pod której nadzór odpowiedzialny oddano nieletniego podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Natomiast jeśli czynem swoim wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
 
Władza rodzicielska - kiedy i z jakich przyczyn można jej pozbawić ...
 
Art. 106 mówi o narażaniu na niebezpieczeństwo, bowiem kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do 7 lat albo nad osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 
dokuczanie filmy
 
Art. 107 mówi o dokuczaniu, bowiem kto w celu dokuczania innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Z kolei kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.
 
Prawo ostrzejsze dla właścicieli psów: nawet 5 tys. zł i ...
 

Serdecznie zapraszam na bloga

 
 
 
 
 
Źródło:
1. https://www.prawo.egospodarka.pl/143219,Wladza-rodzicielska-kiedy-i-z-jakich-przyczyn-mozna-jej-pozbawic,1,92,1.html
2. https://podobnefilmy.com/lista/268-dokuczanie
3. https://dziennikzachodni.pl/prawo-ostrzejsze-dla-wlascicieli-psow-nawet-5-tys-zl-i-ograniczenie-wolnosci-za-prowadzenie-psa-bez-smyczy/ar/13670170
4. Tekst: A. Kaszok, Kodeks wykroczeń, OD.NOWA, Warszawa 2020.