Sprzedawca staje się duszą przedsiębiorstwa, a zrazem i jego zwierciadłem.

Niezwykle pobudzająca jest myśl, że nie jesteśmy tylko ofiarami, ale i współtwórcami otaczającej nas rzeczywistości. Posiadamy moc przekształcania własnego życia. Przed dokonaniem jakiegokolwiek planu czy procesu udoskonalenia własnego wnętrza najpierw poznaj samego siebie.

Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę, i nie poszukuj światła poza sobą. 


Jest to zdanie trafne i łatwe jednocześnie. Mając świadomość, że dotyczy ono cech fizycznych, psychicznych i emocjonalnych, można uznać je za trudne do samodzielnego wykonania.
 
Sprzedaż jest prawdziwą sztuką, wymagającą szczególnej wiedzy z wielu dziedzin. Dobry sprzedawca powinien znać podstawy psychologii i być przekonanym o prawdziwości swoich słów. Proponując klientowi transakcję, należy pamiętać, że jeśli będzie on zadowolony z obsługi, chętnie wróci do nas po raz kolejny. Dlatego warto poświęcić swój czas i uwagę.
 
 
Często decydujące o zakupie są ukryte emocje i potrzeby, a sfinalizowanie transakcji zależy od tego, czy sprzedawca odgadnie motywy postępowania klienta. Istotną sprawą są również uczucia kupującego. Należy pozyskać zaufanie klienta, nie okłamywać go, jeśli kłamstwo wyjdzie na jaw, traci się reputację, której odbudowa może okazać się niemożliwa. 
Cecha, które zjednuje ludzie to życzliwość. Niezależnie od swoich problemów sprzedawca powinien być zawsze uprzejmy dla klientów. Jeśli możesz nabywcom pomóc- nie wahaj się. Zwykła ludzka serdeczność może stać się początkiem transakcji. Przy odrobinie dobrej woli niezbyt trudno wyćwiczyć w sobie spontaniczne, przyjacielskie odruchy. 
 
 
Należy codziennym swym postępowaniem zapewniać, że naszą misją jest zaspokajanie wszelkich potrzeb klienta. 
Intrygujące jest to, że według badań i obserwacji największy wpływ na skuteczność sprzedawców mają ich wiara we własne siły, entuzjazm i zaangażowanie, czyli nastawienie do wykonywanego zawodu. Inne cechy takie jak umiejętności i wiedza produktowa stanowią czynnik w mniejszym stopniu decydujący o powodzeniu w handlu. 
 
Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może stać się profesjonalistą. Nie ma nic ważniejszego niż rozwój osobisty człowieka. Nie ma nic istotniejszego niż czynniki, które na ten rozwój wpływają, które kształtują rozwój osobisty i zawodowy. To właśnie od nich zależy, w jaki sposób będziemy kreowali karierę zawodową, jakie podejmiemy decyzje dotyczące życia osobistego. Należy je nie tylko znać, ale także uwzględniać, kierować się nimi, planując rozwój zawodowy. Czynniki, które kształtują rozwój człowieka, można podzielić na dwie grupy: pierwotnie i wtórnie wpływające na kształtowanie kariery i rozwoju.
 
Nie musimy być biernymi obserwatorami, ale współtwórcami procesu kształtowania naszego życia i otaczającej nas rzeczywistości. 
Nie jestem tym, kim myślę, że jestem- lecz tym, kim się staję, gdy myślę, kim jestem.
 
Musimy od początku uczyć się samodzielności, działania i myślenia, skuteczności oraz odpowiedzialności za efekt naszych przedsięwzięć. Musimy uwierzyć, że praktycznie wszystko zależy od nas samych. To w nas tkwią niespożyte pokłady ENERGII i możliwości. W realiach gospodarki rynkowej występuje potrzeba aktywnego sterowania sobą oraz zdobywania umiejętności życiowych i zawodowych. Powinniśmy zadać sobie pytanie co i w jaki sposób możemy zmienić w sobie i w swoim życiu. Powinniśmy  dokonać rachunku sumienia, zastanowić się nad tym, jakie są nasze życiowe cele, co już osiągnęliśmy, co chcemy osiągnąć, w jakim kierunku zmierzamy, w jakim kierunku zmierza nasza firma? Czy cele te pozostają zbieżne ze sobą? Należy  wierzyć, że świadoma ewolucja naszych postaw, dążenie do skuteczności i profesjonalizmu są możliwe. Chcąc wybrać swą przyszłość, musimy rozwijać się w sposób świadomy. Nasz rozwój jest możliwy, jeśli będziemy się wewnętrznie doskonalić, rozwijać swój potencjał i tkwiące w nas twórcze możliwości. To od nas zależy, czy osiągniemy sukces, czy doznamy porażki. 
Sukces życiowy można odnieść przy dochowaniu wierności siłom oraz dzięki współpracy z innymi ludźmi. Niezmierne ważne jest jednak określenie swojej indywidualnej definicji sukcesu według zasady mierz siły na zamiary. Jeśli postawimy przed sobą zbyt wygórowane wymagania, to zadania, jakie stawiasz przed sobą, mogą być trudne do zrealizowania.
 

Może to doprowadzić do sytuacji, w której starając się o ów sukces, będziesz przez cały czas ponosił porażki. Będziesz się coraz bardziej starał, dłużej pracował, a sukces nadal będzie poza Twoim zasięgiem. Należy zawsze obiektywnie oceniać swoje kompetencje, posiadane narzędzia promocyjno- sprzedażowe, by postawić przed sobą realne cele- swoją własną definicję sukcesu. Realizm celów powinien zapobiec frustracji i załamywaniu się. Warto podkreślić, że nie chodzi o akceptowanie przeciętności, lecz o to, by czerpać z pracy w handlu radość i poczucie spełnienia.

Osiągniecie realnego celu, nagroda w postaci satysfakcji i spełnienia prowadzić będą do większej pewności siebie i wiary w swoje możliwości. Wtedy można będzie wytyczać coraz ambitniejsze cele. Metodą przeredagowania celów i definicji sukcesu należy stosować wtedy, gdy zbyt ambitne cele powstrzymują cię przed kreatywnym, skutecznym działaniem.

Głównymi atrybutami dojrzałości są samodzielność myślenia, posiadanie własnych, niezależnych poglądów oraz umiejętność czynienia z jednego i drugiego podstawy do samodzielnego, odpowiedzialnego działania. Szkole nie zależy aa tak rozumianej dojrzałości uczniów, Wręcz przeciwnie, zwykle jest ona w niej tępiona, bo stanowi przeszkodę we wbijaniu do uczniowskich głów absurdalnej papki informacyjnej, zwanej realizacją programu nauczania. Nie może więc matura być egzaminem dojrzałości, ponieważ polska szkoła nigdy jej swoich klientów nie uczyła i nawet nie umiałaby jej sprawdzić. Jedyne bowiem, co umie sprawdzić, a i to nie najlepiej, to stopień opanowania programu nauczania, czyli wyuczenia się na krótką metę pewnej ilości informacji.

Konieczne jest sprawdzenie poziomu wewnętrznej motywacji, umiejętności ponoszenia porażek oraz poziomu wiary we własne siły. Świadomość posiadanych atutów i mocnych stron dodaje każdemu z nas wiary w siebie i motywuje do kolejnych działań. Bardzo ważna jest też analiza słabych stron, ludzie bowiem mają tendencję do ich wyszukiwania i mitologizowania. Handlowiec powinien być pozytywnie nastawiony do samego siebie. Jeżeli będzie się on skupiał głównie na poprawie swoich słabszych stron, może zapomnieć o atutach i umiejętnościach. 

 

Nie traktuj odmowy zawarcia transakcji przez klienta, złożenia reklamacji, zażalenia lub skargi w kategoriach porażki, lecz wyzwania !


Nie ma sukcesu bez porażki ! Drzewo wyrasta z jednego nasiona, a rozsiewane są tysiące. Aby znaleźć bryłkę złota, trzeba przesiać miliony ziaren piasku. Aby sprzedać jakiś produkt, trzeba przeprowadzić wiele spotkań, aby umówić się na spotkanie, niejednokrotnie trzeba zadzwonić do kilkudziesięciu osób.