Wrodzone i nabyte właściwości sprzedawców
 
Sprzedawcy posiadają nie tylko kapitał pieniężny, ale nie mniej wartościowy kapitał doświadczenia. Kapitał ten zbiera się poprzez baczną obserwację, interesowanie się handlem, poprzez dalsze kształcenie się. Powinien zatem sprzedawca handlowiec poszerzać swój horyzont wiedzy ogólnej i kupieckiej. 
Konieczne jest, aby praca ta nie była szablonowa, gdyż każdy klient posiada odmienną indywidualność, którą należy brać pod uwagę podczas jego obsługi. Współcześni autorzy przekonują do konieczności uważanej analizy tego, co zauważymy, tego, co mówi klient. Jeśli nasz rozmówca biznesowy nie zareagował tak jak przewidzieliśmy, należy zmienić strategię, należy sformułować inny komunikat. Zawsze trzeba być elastycznym, nie można brnąć w jedną czy nawet kilka strategii i bezmyślnie stosować je zawsze i wszędzie. To co, kiedyś przynosiło sukcesy, nie jest gwarancją na przyszłość. Wszak zmieniają się okoliczności, technologie, doświadczenia klientów, polityka firm.
Zmysły sprzedawcy powinny być bez defektów. Musi on słyszeć, co klient mówi, a dobrym wzrokiem odróżniać kolory, kształty i odcienie.
 
Sprzedawca musi być wolny od jakichkolwiek chorób. Widok człowieka chorego działałby odrażająco na klientów, którzy unikaliby sklepu…Zdrowie należy pielęgnować, aby skarb ten zachować do najpóźniejszej starości, pielęgnujemy je przez odpowiedni tryb życia. Po swojej pracy jest znużony, powinien więc wcześnie kłaść się na odpoczynek, aby organizm mógł należycie wypocząć i przysposobić się w ten sposób do dalszej pracy. 
 
 
Ci handlowcy, którzy poważnie traktują swoją profesję, powinni swoje życie prywatne podporządkowywać pod wymogi właściwości sprzedawcy, pod wymogi tego zawodu.
 
Sprzedawca może już swym wyglądem zachęcać klientów do kupna lub powodować ich niechęć, a nawet odrazę. Wygląd powinien być miły i sympatyczny. 
 
 Przedwojenni nauczyciele zawodu podkreślali konieczność zachowania uczciwości. W ramach służebnej roli wobec klienta przekonywali, że służba musi być uczciwa i szczera. Handlowcy powinni wykonywać swoją pracę z zapałem, z pełnym poświęceniem się, dbając o dobre imię firmy i zawodu kupieckiego. Handlowiec powinien być uprzejmy. Uprzejmość nie powinna się przeradzać w poufałość, która zżera klienta. Grzeczność powinna iść w parze z taktem. Należy iść za klientem, a nie przed nim. 
 
 
Sprzedawca powinien być bacznym obserwatorem tego, co się dzieje naokoło, zapamiętać wymagania i kaprysy klientów, aby ich tym łatwiej obsłużyć. Zawsze powinien mieć pogodny wyraz twarzy. Zalecany jest uśmiech. W zawód ten wpisany jest entuzjazm, który należy za każdym razem uzewnętrzniać poprzez uśmiech, dobre słowo pod adresem klienta.
 

Aby odnieść sukces w sprzedaży musisz poznać samego siebie i sporządzić na liście wykaz celów do wykonania oraz przewidywane efekty, wyniki i skutki. Cele powinny być wyzwaniem. Mają oznaczać wysiłek, ale mierzony na Twoje siły. Powinieneś mieć cele zarówno materialne, jak i niematerialne.

To czy osiągniemy sukces czy porażkę zależy od nas samych, a nie od złej pogody czy fanaberii klienta. Należy zmodernizować procesy edukacyjne. Szkoły powinny zaprzestać produkcji absolwentów, lecz rozpoczynać rozwój ucznia, którego edukacja kończy się z ostatnim dniem pracy przed pójściem na emeryturę. To jest możliwe. Wystarczy odrobina wyobraźni i dobrej woli.

Handlowcy chcący działać skutecznie powinni poznać swoją sferę emocjonalną. Poprzez emocje nasze ciało komunikuje się z nami i innymi ludźmi. Im lepsza jest komunikacja, tym lepiej się czujemy.

W przygotowaniu do wykonywania zawodu handlowca nie chodzi o wytresowanie handlowców z najbardziej najistotniejszych i skutecznych reguł sprzedaży. To nie wystarcza. Prawdziwy Polski Handlowiec Skuteczny to osoba kierująca się interesem klienta, nieoszukująca go. Z cierpliwością i pokorą przyjmuje skargi i reklamacje, wnikliwie analizuje obiekcje klienta e celu dopasowania oferty do rzeczywistych jego potrzeb i oczekiwań.